DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA w klasach 2 i 3

W piątek 1 października 2021 idąc za przykładem klas starszych klasy drugie i trzecie obchodziły Dzień Tabliczki Mnożenia. Podczas lekcji matematyki i zajęć komputerowych
w ciekawy i zabawowy sposób uczniowie ćwiczyli trudną dla nich umiejętność jaką jest opanowanie mnożenia. Były gry z wykorzystaniem kart Grabowskiego, kolorowanki, mini test, stacje zadaniowe oraz zabawy z tabliczką mnożenia on – line.